Sozo Socks Station管理・運営プロジェクト

Sozo Socks Station管理・運営プロジェクト

平成27年度Sozo Socks Station運営メンバー
 昨年11月開店したSozo Socks Stationの店舗の運営管理と、より一層の活性化のためのセールス企画、販促企画、PR活動の実践と、更なる店舗の事業領域の拡大を図る。プロジェクト関連サイト

過去の取り組み