Sozo Socks Station開設・運営

Sozo Socks Station開設・運営

Sozo Socks Station
Sozo Socks Station店内の様子
広小路SOZOショップ閉店後の新たな学生運営施設を豊橋駅前近辺に開設し、本学のPRを行う拠点とする。


プロジェクト関連サイト


新聞報道